A Covid-19 model that focus on the spread of virus within a local community.

Since the outbreak of corona virus reached Norway, we saw the need for a simulation model that could support local municipalities with possible planning scenarios. 

The model is currently only available in Norwegian language.  
More information about the model is available below. 

Powersim Blink – Beredskap – Corona

Covid-19 modellen setter fokus på spredning av virus i ditt lokalmiljø

Siden utbruddet av Corona viruset har nådd Norge, har vi sett behovet for en simuleringsmodell som kan bistå de lokale kommunene med å planlegge for ulike scenarier.  

Illustrasjonen viser et mulig scenario for Din kommune. 

Få tilgang til modellen, helt kostnadsfritt!

Ta kontakt med oss for å få gratis tilgang til Covid-modellen for din kommune.

Følgende kommuner har fått tilgang til Covid-modellen for sin kommune: