Where did the Vest Tank poison go?

Hours after the accident, large amounts of poison spread to more places than previously believed. See how.


Norwegian text

Here is where the poison from Vest Tank spread

24.th of May last year, both tanks T3 and T4 exploded at Vest Tank installation at Sløvåg in Gulen municipality in Norway. In the matter of minutes, 460 tons of gas leaked in the explosion. A lot of the gas is believed to have burned immediately, but large amounts of gas still lifted into the air and was spread with the winds over a large area. Around 1000 people live in the area was stricken with the smell of the gas.

The map shows the first simulation of where the gas travelled during the first seven hours after the explosion. The simulation was made using Studio 7 GIS from Powersim Software and GISLine from Norkart.

See the animation of how the poison spread in the article presented by Bergens Tidende, the leading newspaper in the western parts of Norway.

Related article: Simulation with GIS.

Picture and map of Vest Tank accident


Her gjekk gifta frå Vest Tank

24. mai i fjor gjekk tankane T3 og T4 i lufta ved Vest Tank sitt anlegg i Sløvåg. I løpet av få minutt blei 460 tonn gass frigjort i eksplosjonen. Mykje brann opp umiddelbart, men store mengder gass gjekk likevel til vers og vart spreidd med vinden over eit større område. Rundt 1000 menneske bur i området som vart ramma.

Kartet er den første simuleringa av kor gassen gjekk dei første sju timane etter eksplosjonen. Simuleringa er gjort av bergensselskapet Powersim Software og kartmakerfirmaet Norkart.

Se animasjon av korleis gifta spreidde seg og les hele artikkelen hele artikkelen på BT.no!

Relatert artikkel: Simulering med GIS


Copyright Powersim Software AS © 2020 - webmaster@powersim.no