Tone Haveland i Powersim Software likte det hastige møtet med Aker Offshore Wind. Nå håper hun de kan få i stand et lengre oppfølgingsmøte. 

Text in English below

Av: Stian Espeland 

Her prøver Åsane-bedriften Powersim Software å selge seg inn for Aker Offshore Wind. Og det på under 15 minutter. 
– Føltes litt som Idol. Så lenge vi slipper å synge blir vi gjerne med videre, sier Tone Haveland og ler hjertelig. 
Hun leder Powersim Software AS. Selskapet med kontor i Litleåsvegen i Åsane tilbyr prognose- og analyseverktøy.
Under et intensivt én til én-møte med havvindselskapet Aker Offshore Wind (AOW) beskriver kommersiell direktør Toralf Alsaker programvaren slik:
– Excel på steroider.
– En kunde som sa det, legger Alsaker til – så snart latteren stilner.
På kundelisten deres er det store navn som Equinor og Aker BP, oppgir Alsaker.
Haveland mener simuleringsverktøyet til olje- og gassindustrien kan tilpasses og nyttiggjøres innen havvind også.
– Vi ser paralleller. Veldig spennende, sier hun.

Litt stress. Men vi får masse energi.
I to dager har leverandører i offshoreindustrien vært samlet i Solheimsviken.
GCE Ocean Technology står bak arrangementet «Roadshow med Aker Offshore Wind», i samarbeid med Eksfin, Achilles, DNB og Bergen Næringsråd.
På programmet har det blant annet vært finansieringsløsninger for havvind, eksportfinansiering og risikoreduksjon.

At audition at Aker: – Felt a bit like Idol

Tone Haveland, the CEO of Powersim Software, attended a speed dating with Aker Offshore Wind. Now she is looking forward for an opportunity to arrange a follow up meeting. 

By: Stian Espeland 

Here, the Bergen-based company, Powersim Software, is trying to offer their solution to Aker Offshore Wind in less than 15 minutes.
– Felt a bit like Idol. As long as we do not have to sing, we are happy to continue, says Tone Haveland and laughs heartily.
She is the CEO of Powersim Software AS. The company has their office in Litleåsvegen in Åsane and supply prognoses- and analysis tools.
During an intensive one-on-one meeting with the Aker Offshore Wind (AOW) The commercial director of Powersim Software, Toralf Alsaker, describes the software as follows:
– Excel on steroids.
– According to one of their customers who said that, Alsaker adds – as soon as the laughter subsides.
On the customer list you will find well-known companies like Equinor and Aker BP, Alsaker states.
Haveland pointed out that the simulation tool for oil- and gas industry can be tailored and utilized within the offshore wind as well.
– We see the potential. Very exciting, she says.

A little stressful. But we get a lot of energy.
For two days suppliers in the offshore industry have been gathered in Solheimsviken.
GCE Ocean Technology has arranged the «Roadshow with Aker Offshore Wind», in collaboration with Eksfin, Achilles, DNB and Bergen Næringsråd.
On the program among other things, there have been financing solutions for offshore wind, export financing and risk reduction.